Melyik nyelvet válaszd?
Angol
Német
Olasz
Spanyol

Nyelvvizsgák bemutatása
Általános nyelvvizsgák:
BME
TELC
Euro
ITK Origo
Pannon
TársalKODÓ
ECL
Goethe
ÖSD

Szakmai nyelvvizsgák:
Lexinfo
BME
BGF
OECONOM
Zöld Út
GazdalKODÓ
Profex
LCCI


Mintatesztek
BME
TELC
ÖSD
ECL
EURO
BGF

Cikkek, Infók
A nyelvvizsga alapfogalmai
Miért érdemes nyelvvizsgázni?
Uniós nyelvvizsga
Leggyakoribb uniós nyelvek
Többletpontok nyelvtudásért
Nyelvtanulás gyerekkorban

FórumOECONOM közhazdasági nyelvvizsga
Szakmai nyelvvizsgák bemutatása

Budapesti Corvinus Egyetem OECONOM kétnyelvû közgazdasági szaknyelvi nyelvvizsgája. A vizsgaközpont angol, arab, francia, magyar mint idegen nyelv, német, olasz, orosz, portugál, spanyol nyelvekbõl háromfokozatú (alap-, közép-, felsõfok), kétnyelvû (a magyar esetében egynyelvû) rendszerben végez közgazdasági szaknyelvi vizsgáztatást. A vizsgázni kívánóknak évente három vizsgaidõszak áll rendelkezésükre, május-június, augusztus-szeptember és december-január hónapokban.

A vizsgaközpont az egyes fokozatok esetében a "C" típusú nyelvvizsga folyamán komplex vizsgáztatást végez, méri a vizsgázók szóbeli és írásbeli nyelvhasználati készségeit egyaránt. Az "A" típusú részvizsgán a vizsgázók szóbeli kommunikációs készségeinek a mérésére kerül sor (hallott szövegbõl vett információk írásbeli rögzítése, beszédértés, beszédkészség, nyelvhelyesség a szóbeli nyelvhasználatban, az anyanyelv és az idegen nyelv közötti megfeleltetés készsége, interaktivitás). A "B" típusú részvizsgán a vizsgázók írásbeli nyelvhasználati készségeik szintjérõl adnak számot (írott szöveg értése, írásbeli kommunikációs készség, az írott formában megjelenõ közgazdasági szakmai nyelvhasználatkor szükséges lexikai ismeretek és nyelvtani készségek együttes megléte). Komplex, "C" típusú vizsga letételének szándéka esetén a vizsgázók három külön vizsganapon való megjelenésre kapnak meghívást. Az "A" típusú vizsga letétele két napon történik, a "B" típusúé egy vizsganapot vesz igénybe. Bármely vizsgatípusban és bármely szinten akkor sikeres a vizsga, ha a jelölt a feladatokat a részvizsga szintjén legalább 60%-os eredménnyel oldotta meg. A részvizsgák mérési egységeire vonatkoztatva a még elfogadható teljesítés minimumszintje 40 %. Az egyes mérési egységek 39 %-on, vagy az alatti teljesítése esetén a részvizsga eredménytelen. 60 % alatti teljesítmény esetén a részvizsga minõsítése: "nem felelt meg".

Bõvebb információ: kszv.bkae.hu

Tippek és trükkök
Nyelvvizsgahely
Nyelviskola
Ideális nyelvtanár
Szóbeli nyelvvizsga
Hasznos kifejezések
Szótárhasználat
Levélformák
Kifejezések levélíráshoz

Nyelviskola ajánló
Budapesti nyelviskola

Készülj fel!
Írásbeli:
Olvasás utáni szövegértés
Levélírás
Fordítás
Címkeresés
Lyukasszöveg

Szóbeli:
Hallás utáni szövegértés
Képleírás
Szituáció
Telefonbeszélgetés
Csoportos feladat
Reagálás


Gyakorolj! (angol)
Írásbeli:
Teszt (középfok)
Reading (alapfok)
Fordítás (középfok)
Gap filling (alapfok)
Gap filling (középfok)

Szóbeli témakörök:
BME alapfok
BME középfok
BME felsõfok
TELC


Hasznos linkek - gyakorláshoz
Angol:
Clozetest
Gap-filling
Listening
Reading
Test

Német:
Test
C-Test
Hörverstehen
Leseverstehen
Lückentext
Sprachbausteine

Olasz:
Teszt
Hallás utáni szövegértés

Spanyol:
Hallás utáni szövegértés

Levél a szerkesztõknek

© A portál tartalmának bárminemû átvételét, teljes vagy egy részének másolását az elõzetes engedélyünkhöz kötjük.
www.nyelvvizsgacentrum.hu


Pulai Ildikó a Métisz Nyelvstúdió oktatási vezetõje a Nõk Lapja Cafe - nyelvoktató, nyelvvizsgáztató szakértõje.
Az oldalon cikkeket, írásokat olvashatunk a témakörben ill. kérdéseket lehet feltenni, amire rövid idõn belül válaszol.

Az oldal 0 másodperc alatt töltődött be.
Az oldalon jelenleg: online felhasználó van.