Melyik nyelvet válaszd?
Angol
Német
Olasz
Spanyol

Nyelvvizsgák bemutatása
Általános nyelvvizsgák:
BME
TELC
Euro
ITK Origo
Pannon
TársalKODÓ
ECL
Goethe
ÖSD

Szakmai nyelvvizsgák:
Lexinfo
BME
BGF
OECONOM
Zöld Út
GazdalKODÓ
Profex
LCCI


Mintatesztek
BME
TELC
ÖSD
ECL
EURO
BGF

Cikkek, Infók
A nyelvvizsga alapfogalmai
Miért érdemes nyelvvizsgázni?
Uniós nyelvvizsga
Leggyakoribb uniós nyelvek
Többletpontok nyelvtudásért
Nyelvtanulás gyerekkorban

FórumBGF gazdasági nyelvvizsga
Szakmai nyelvvizsgák bemutatása

A BGF Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központ (BGF NYTK) a 71/1998 (IV.8.) Kormányrendelet értelmében 2000 óta mûködik akkreditált nyelvvizsga-központként.
A 2006. szeptemberi vizsgaidõszaktól a Vizsgaközpontban a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott követelményekhez illesztett szintû vizsgák tehetõk. A vizsgarendszer államilag elismert, kétnyelvû gazdasági szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetõvé alap, közép és felsõfokon. A vizsgarendszer 2006 õszétõl lehetõséget biztosít C (komplex) vizsgatípus mellett A (szóbeli) és B (írásbeli) típusú vizsga letételére mindhárom szinten.

A Központ 1995 januárjában kezdte meg mûködését Gazdasági Nyelvvizsga Központ néven, az akkori Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Foiskola keretében. Létrejöttéhez, megszervezõdéséhez a hazai gazdasági felsõoktatási intézmények és vállalatok azon igénye vezetett, hogy hallgatóik, illetve a gazdasági munkakörökben dolgozók speciális szakmai idegennyelv-használatát szakszerû eljárásokkal, a társadalmi felhasználhatóság igényeinek megfelelõen mérjék. A Központ feladatköre a szakmai - gazdasági - idegen nyelvi vizsgarendszer mûködtetése, fejlesztése, a különféle nyelvi vizsgák megszervezése és lefolytatása, valamint a vizsgáztatók rendszeres felkészítése és továbbképzése lett.

A Központhoz társult alapító intézmények, mint a Pécsi Egyetem, a Debreceni Egyetem és több más intézmény erõfeszítéseinek köszönhetõen kiépült a vizsgahelyek országos hálózata. Az alapító és a késõbbiekben társult intézmények a vizsgarendszer és a követelmények kialakításakor felhasználták azokat a tapasztalatokat, amelyeket saját diplomázó hallgatóságuk vizsgáztatásában, valamint a nemzetközi vizsgák szervezése és lefolytatása során szereztek. A Központ létrehozásához, a vizsgákra való felkészülést segítõ tananyagok megjelentetéséhez a Tempus és a Felzárkózás az Európai Felsõoktatáshoz Alapítvány (FEFA) nyújtott anyagi támogatást.

A Központ szoros kapcsolatokat ápol a nemzetközi szervezetekkel, külföldi oktató és vizsgáztató intézményekkel. Munkakapcsolatot tart fenn a Londoni Kereskedelmi és Iparkamarával, a Párizsi Kereskedelmi és Iparkamarával és a Madridi Kereskedelmi Iparkamarával, valamint a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem Nemzetközi Kommunikációs Intézetével. A vizsgarendszer kialakításában jól hasznosultak a felsorolt partnerintézményeknél szerzett tapasztalatok. A 71/1998 (IV.8.) Korm. rendelet értelmében, amely az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérol és a nyelvvizsga-bizonyítványokról intézkedik, a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elé került a gazdasági nyelvvizsgarendszer. A Központ, nyelvvizsgarendszere és vizsgahelyei 2000 májusában elnyerték az akkreditációt, így nyelvvizsgái államilag elismert nyelvvizsgák.

Az akkreditáció óta a Vizsgaközpont folyamatosan bõvíti vizsgahelyeinek számát: ma már öt budapesti és tizennégy vidéki vizsgahelyén fogadja az egyetemi és fõiskolai hallgatókat, valamit az ún. külsõ vizsgázókat. A külso vizsgázók más felsooktatási intézmények hallgatói, szaknyelvi vizsgára készülo középiskolai tanulók vagy intézmények, vállalatok munkatársai.
Az akkreditáció óta a vizsgaközpont Gazdasági Nyelvvizsga és Szaknyelvi-Módszertani Továbbképzo Központ néven, 2001. február óta pedig Budapesti Gazdasági Fõiskola Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központ elnevezéssel mûködik tovább.

Bõvebb információ: www.bgf.nyelvvizsgak.hu

Tippek és trükkök
Nyelvvizsgahely
Nyelviskola
Ideális nyelvtanár
Szóbeli nyelvvizsga
Hasznos kifejezések
Szótárhasználat
Levélformák
Kifejezések levélíráshoz

Nyelviskola ajánló
Budapesti nyelviskola

Készülj fel!
Írásbeli:
Olvasás utáni szövegértés
Levélírás
Fordítás
Címkeresés
Lyukasszöveg

Szóbeli:
Hallás utáni szövegértés
Képleírás
Szituáció
Telefonbeszélgetés
Csoportos feladat
Reagálás


Gyakorolj! (angol)
Írásbeli:
Teszt (középfok)
Reading (alapfok)
Fordítás (középfok)
Gap filling (alapfok)
Gap filling (középfok)

Szóbeli témakörök:
BME alapfok
BME középfok
BME felsõfok
TELC


Hasznos linkek - gyakorláshoz
Angol:
Clozetest
Gap-filling
Listening
Reading
Test

Német:
Test
C-Test
Hörverstehen
Leseverstehen
Lückentext
Sprachbausteine

Olasz:
Teszt
Hallás utáni szövegértés

Spanyol:
Hallás utáni szövegértés

Levél a szerkesztõknek

© A portál tartalmának bárminemû átvételét, teljes vagy egy részének másolását az elõzetes engedélyünkhöz kötjük.
www.nyelvvizsgacentrum.hu


Pulai Ildikó a Métisz Nyelvstúdió oktatási vezetõje a Nõk Lapja Cafe - nyelvoktató, nyelvvizsgáztató szakértõje.
Az oldalon cikkeket, írásokat olvashatunk a témakörben ill. kérdéseket lehet feltenni, amire rövid idõn belül válaszol.

Az oldal 0 másodperc alatt töltődött be.
Az oldalon jelenleg: online felhasználó van.