Melyik nyelvet válaszd?
Angol
Német
Olasz
Spanyol

Nyelvvizsgák bemutatása
Általános nyelvvizsgák:
BME
TELC
Euro
ITK Origo
Pannon
TársalKODÓ
ECL
Goethe
ÖSD

Szakmai nyelvvizsgák:
Lexinfo
BME
BGF
OECONOM
Zöld Út
GazdalKODÓ
Profex
LCCI


Mintatesztek
BME
TELC
ÖSD
ECL
EURO
BGF

Cikkek, Infók
A nyelvvizsga alapfogalmai
Miért érdemes nyelvvizsgázni?
Uniós nyelvvizsga
Leggyakoribb uniós nyelvek
Többletpontok nyelvtudásért
Nyelvtanulás gyerekkorban

FórumGyakorolj! angol
Teszt (BME középfok)


Choose the ONE CORRECT answer in the questions below.

1 . We ... to visit Frank in New York next week.

A. are planning C. we have planned
B. planned D. have been planned

2 . ... you’ve been living in London for two years, you don’t seem to know anything about the city.

A. However C. Despite of
B. Even though D. Even

3 . I will send further details a soon as I ... from you.

A. had heard C. have been heard
B. hear D. am hearing

4 . Thank you ... your letter ... April 7th.

A. about // of C. for // of
B. for // on D. about // on

5 . As a ... fact, we are leaving the country soon.

A. heart of the C. matter of the
B. true D. matter of

6 . I regret ... that conference last year.

A. not to have attended C. to have not attended
B. not having attended D. not having been attended

7 . He was taken ill last week but now he’s ...

A. much more better C. more better
B. much better D. rather good

8 . I’m afraid we’re unable to accept your kind invitation ... the dinner party.

A. about C. on
B. to D. for

9 . He’ll never ... that test, he’s simply not bright enough.

A. succeed to pass C. manage passing
B. able to pass D. succeed in passing

10 . He seemed really honest but he ... me a lie. I really don’t know.

A. should have told C. may have said
B. might have told D. can have told

11 . He asked ... he can’t come tonight.

A. that I tell you C. me to tell you
B. my telling D. that I should tell you

12 . He has always shown ... interest in her work.

A. a plenty of C. lot of
B. a great deal of D. lots

13 . I ... asked by our committee to invite you to be the guest of honour on this occasion.

A. was being C. had
B. have been being D. have been

14 . How long ... for this company?

A. do you work C. have you working
B. have you worked D. are you working

15 . He looked at us as if he ... something really horrible.

A. had seen C. would see
B. has seen D. was seeing

16 . ... if they don’t like it.

A. It is no matter C. No matter
B. Doesn’t matter D. It doesn’t matter

17 . I ... that you are busy. I’ll come back later.

A. am seeing C. had seen
B. saw D. see

18 . He told everybody he was married, ... ?

A. hasn’t he C. wasn’t he
B. didn’t he D. hadn’t he

19 . On our way back to London, we stopped at a hotel ... dinner.

A. in order to have C. as to have
B. for having D. so as having

20 . Perhaps he can give us ... we require.

A. the pieces of informations C. the information
B. all the informations D. some of information


Tippek és trükkök
Nyelvvizsgahely
Nyelviskola
Ideális nyelvtanár
Szóbeli nyelvvizsga
Hasznos kifejezések
Szótárhasználat
Levélformák
Kifejezések levélíráshoz

Nyelviskola ajánló
Budapesti nyelviskola

Készülj fel!
Írásbeli:
Olvasás utáni szövegértés
Levélírás
Fordítás
Címkeresés
Lyukasszöveg

Szóbeli:
Hallás utáni szövegértés
Képleírás
Szituáció
Telefonbeszélgetés
Csoportos feladat
Reagálás


Gyakorolj! (angol)
Írásbeli:
Teszt (középfok)
Reading (alapfok)
Fordítás (középfok)
Gap filling (alapfok)
Gap filling (középfok)

Szóbeli témakörök:
BME alapfok
BME középfok
BME felsõfok
TELC


Hasznos linkek - gyakorláshoz
Angol:
Clozetest
Gap-filling
Listening
Reading
Test

Német:
Test
C-Test
Hörverstehen
Leseverstehen
Lückentext
Sprachbausteine

Olasz:
Teszt
Hallás utáni szövegértés

Spanyol:
Hallás utáni szövegértés

Levél a szerkesztõknek

© A portál tartalmának bárminemû átvételét, teljes vagy egy részének másolását az elõzetes engedélyünkhöz kötjük.
www.nyelvvizsgacentrum.hu


Pulai Ildikó a Métisz Nyelvstúdió oktatási vezetõje a Nõk Lapja Cafe - nyelvoktató, nyelvvizsgáztató szakértõje.
Az oldalon cikkeket, írásokat olvashatunk a témakörben ill. kérdéseket lehet feltenni, amire rövid idõn belül válaszol.

Az oldal 0.001 másodperc alatt töltődött be.
Az oldalon jelenleg: online felhasználó van.