Melyik nyelvet válaszd?
Angol
Német
Olasz
Spanyol

Nyelvvizsgák bemutatása
Általános nyelvvizsgák:
BME
TELC
Euro
ITK Origo
Pannon
TársalKODÓ
ECL
Goethe
ÖSD

Szakmai nyelvvizsgák:
Lexinfo
BME
BGF
OECONOM
Zöld Út
GazdalKODÓ
Profex
LCCI


Mintatesztek
BME
TELC
ÖSD
ECL
EURO
BGF

Cikkek, Infók
A nyelvvizsga alapfogalmai
Miért érdemes nyelvvizsgázni?
Uniós nyelvvizsga
Leggyakoribb uniós nyelvek
Többletpontok nyelvtudásért
Nyelvtanulás gyerekkorban

FórumGyakorolj! angol
Szóbeli témakörök (BME felsõfok)


1. Az egyén
jellem, személyiség leírása, tipikus/ideális férfi és nõ, divat, öltözködés, trendek, szépségápolás, kozmetikai sebészet
2. Emberi kapcsolatok
Barátság, diák- munkatársi kapcsolatok, partnerkapcsolatok, elmagányosodás
3. Család
családmodellek (egy-sok gyerek, egyszülõs család), demográfiai trendek, válások okai, alternatív együttélési formák, családi munkamegosztás (háziasszony - "háziférfi"), generációk együttélése (idõsek helyzete)
4. Ember és társadalom
szociális ellátások (nyugdíj, egészségbiztosítás, munkanélküli segély), társadalmi mozgalmak (civil szervezetek, szakszervezet, klubok, egyesületek), politikai berendezkedés (pártok, parlament, államforma, választások), multikulturális társadalom (kisebbségek, külföldiek, vallási csoportok)
5. Társadalmi problémák
privilegizált ill. hátrányos helyzetû társ. Csoportok, értelmiség meghatározása, helyzete, szerepe, munkanélküliség, a társadalom elöregedése, konformisták és deviánsok, közbiztonság, bûn, bûnüldözés, migráció
6. Lakás, lakóhely
lakberendezés, lakáskultúra, lakással kapcsolatos költségek, lakáskarbantartás, vidéki, városi életforma, az ideális otthon
7. Lakásviszonyok
lakhatási viszonyok (tulajdon, bérlet, albérlet, kollégium), lakásszerzési lehetõségek (építkezés, vétel, lakáshitelek, szociális lakások), lakáshelyzet a mai Mo.-n
8. Ünnepek és ünnepnapok
családi ünnepek (születésnap, névnap, évfordulók), szokások, állami ünnepek, egyházi ünnepek, ünnepnapok, hétköznapok
9. Szabadidõ - Olvasás, televízió, videó, mozi
olvasás (könyv, újság, könyvtár, internet), olvasás kontra tv, mozi videó, tv kontra mozi
10. Szabadidõ - mûvelõdés, szórakozás
zene (hallgatás, hangverseny, opera, zenélés), színház, múzeum, kiállítások
11. Szabadidõ
nyilvános szórakozóhelyek, baráti összejövetelek, vendégség, hobbik, háziállatok és díszállatok, szobanövények, kertészkedés, barkácsolás, a kikapcsolódás egyéb lehetõségei
12. Oktatás, tanulás
iskolarendszer, iskolatípusok Magyarországon, iskolarendszer, iskolatípusok a célnyelv országában, iskolai élmények, felsõoktatás, a tanulás, továbbképzés más lehetõségei, diákcsere, diákmobilitás, esélyegyenlõség az oktatásban, (tömeg- vagy elitképzés), permanens tanulás - öröm vagy kényszer?, jogok és kötelességek az iskolában (autoritás - demokrácia)
13. Idegen nyelvek, nyelvtanulás
az idegen nyelvek szerepe, szükségessége, nyelvtanulási lehetõségek, nyelvtanulási tapasztalatok, mesterséges ill. holt nyelvek ismerete
14. Munka és egyén
munkaidõ (részmunkaidõ, alkalmi munkák, több mûszak, álláshalmozás), álláskeresés módjai, népszerû szakmák, külföldi munkavállalás (elõnyök, hátrányok), karrier és/vagy család
15. Munka és társadalom
foglalkozások presztizse, munkanélküliség, ellátások, magán- és állami szféra a gazdaságban, pályakezdõk a munkaerõpiacon, globalizáció
16. Sport
egészséges életmód, vizsgázó sporttevékenysége, kedvenc sportjai, tömegsport, versenysport, trendek: extrém sportok, sportolási lehetõségek, az állam szerepe
17. Egészség
egészséges és egészségtelen táplálkozás, ételek, egészséges életmód jellemzõi, egészségügyi ellátások
18. Betegség
korunk leggyakoribb betegségei(rák, infarktus, keringési zavarok,AIDS) és megelõzése, szenvedélybetegségek (alkohol, drog, dohány), stressz, pszichés eredetû betegségek, fogyatékosok - integrálni vagy szegregálni, az állam szerepe a megelõzésben
19. Szolgáltatások
vendéglátóipari egységek, pénzintézetek (fizetési módok, pénzügyi mûveletek), javíttatás, karbantartás, egyéb szolgáltatások
20. Vásárlás
tartós fogy. cikkek beszerzése, üzlettípusok (üzletközpontok, sarki kisbolt, piac, szupermarket, csomagküldõ szolgálatok, raktáráruházak, vásárlás az interneten), akciók, árleszállítások, fogyasztói társadalom, reklámok szerepe, korunk vásárlási szokásai
21. Közlekedés
városi tömegközlekedés, helyközi közlekedés, egyedi közlekedés (autó, motor, bicikli), tömegközlekedési problémák, egyéni közlekedési problémák
22. Kül- és belföldi utazás
utazási elõkészületek (szükséges utiokmányok, biztosítás, oltások), utazási trendek, preferált uticélok, vakációs tevékenységek, utazásfajták (nyaralás, hivatalos, üzleti, tanulmányút, konferenciák), társasutazás, igen vagy nem, nyelvtudás és utazás, turizmus Magyarországon
23. Idõjárás, évszakok, környezetvédelem
jóléti társadalom és környezet, környezetvédelmi problémák és veszélyek (víz, levegõ, talaj, zaj, ózonlyuk, globális felmelegedés), az egyén ill. a társadalom felelõssége, környezetvédelem otthon (szelektív szemétgyûjtés, otthoni energiatakarékosság), környezetvédelem a közlekedésben
24. Telekommunikáció
telefon, mobiltelefon, fax, számítógép (e-mail, internet), a számítógép szerepe az életünkben, levelezés
25. Tudomány
tudományos fejlõdés (biológiai kutatások, új gyógyszerek, géntechnológia), atomenergia - igen vagy nem, alternatív energiaforrások
26. Magyarország
vizsgázó lakóhelye, fõbb turisztikai attrakciók, fõbb kulturális attrakciók, Mo. és a világ - NATO és EU
27. A célnyelv országa(i)
Ezt a témakört az egyes nyelvekre értelemszerûen külön kell kidolgozni. Elvárható ismeretszint felsõfokon nem csak az, amit a magyar tömegkommunikációból meg lehet tudni, hanem valamennyire ismerni kell az adott ország sajtóját stb. is.

Tippek és trükkök
Nyelvvizsgahely
Nyelviskola
Ideális nyelvtanár
Szóbeli nyelvvizsga
Hasznos kifejezések
Szótárhasználat
Levélformák
Kifejezések levélíráshoz

Nyelviskola ajánló
Budapesti nyelviskola

Készülj fel!
Írásbeli:
Olvasás utáni szövegértés
Levélírás
Fordítás
Címkeresés
Lyukasszöveg

Szóbeli:
Hallás utáni szövegértés
Képleírás
Szituáció
Telefonbeszélgetés
Csoportos feladat
Reagálás


Gyakorolj! (angol)
Írásbeli:
Teszt (középfok)
Reading (alapfok)
Fordítás (középfok)
Gap filling (alapfok)
Gap filling (középfok)

Szóbeli témakörök:
BME alapfok
BME középfok
BME felsõfok
TELC


Hasznos linkek - gyakorláshoz
Angol:
Clozetest
Gap-filling
Listening
Reading
Test

Német:
Test
C-Test
Hörverstehen
Leseverstehen
Lückentext
Sprachbausteine

Olasz:
Teszt
Hallás utáni szövegértés

Spanyol:
Hallás utáni szövegértés

Levél a szerkesztõknek

© A portál tartalmának bárminemû átvételét, teljes vagy egy részének másolását az elõzetes engedélyünkhöz kötjük.
www.nyelvvizsgacentrum.hu


Pulai Ildikó a Métisz Nyelvstúdió oktatási vezetõje a Nõk Lapja Cafe - nyelvoktató, nyelvvizsgáztató szakértõje.
Az oldalon cikkeket, írásokat olvashatunk a témakörben ill. kérdéseket lehet feltenni, amire rövid idõn belül válaszol.

Az oldal 0 másodperc alatt töltődött be.
Az oldalon jelenleg: online felhasználó van.